ГлавУРС Минуглепрома СССР

ГлавУРС Минуглепрома СССР